Udostępnij

Szanowni  Członkowie Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych w Kaliszu,

przypominamy o najistotniejszych obowiązkach z których należy się wywiązać w ciągu najbliższych tygodni:

 • Skierowanie uczniów do spisania umowy w celu przygotowania zawodowego. Umowy właściwe są spisywane w miesiącu LIPCU (01.07-31.07 w dni robocze w godzinach 700-1400)   Tylko w wyjątkowych sytuacjach, będziemy spisywali umowy w sierpniu.
 • Wykaz dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy :
  • Akt urodzenia- do wglądu, pesel , adres , nr telefonu,
  • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjalnej,
  • Umowa przedwstępna potwierdzona przez szkołę lub zaświadczenie ze szkoły o przyjęciu ucznia
  • Aktualne wyniki badań sanepid (w zawodach, w których są one niezbędne).
  • Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu na wybranym kierunku, dla kandydatów którzy w roku w którym rozpoczynają naukę zawodu nie mają ukończonych 15 lat.
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia- wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny pracy (obowiązkowe dla wszystkich zawodów).
 • badanie (pkt 6) należy wykonać w miesiącu sierpniu!!!

Kandydat na pracownika młodocianego składając dokumenty pkt 1-5, podpisuje umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z rodzicem / opiekunem prawnym w dniach 01.07.2021-31.07.2021 pon-pt  700-1400. W m-cu sierpniu dostarcza jedynie orzeczenie lekarskie wystawione na zakład pracy (pkt 6).
Opłata za sporządzenie umowy 30,00 zł.

 • prosimy o dołączenie nr kontaktowego do rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
 • Przyjmujemy wnioski do egzaminów czeladniczych i sprawdzających dla uczniów kończących naukę. Wzór wniosku oraz potrzebne dokumenty, znajdziecie Państwo na stronie Izby Rzemieślniczej w Kaliszu pod adresem: https://www.irip.kalisz.pl. Dołączeniu podlega jedynie świadectwo ukończenia szkoły zawodowej.
 • Regularne opłacanie składki członkowskiej. Przypominam, iż warunkiem członkostwa w Cechu – jest regularne opłacanie składek.

      Jednocześnie przypominamy, iż Członkowie Cechu mogą skorzystać z usług lekarza medycyny pracy, obsługi w zakresie BHP oraz ochrony środowiska. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze Cechu.