Udostępnij

Zaproszenie na walne zgromadzenie.
Na podstawie §25 Statutu Cechu oraz uchwały Zarządu Cechu z dnia 24.05.2021r., zwołuje się w dniu 21.06.2021r. o godz. 11:00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW, które odbędzie się w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, ul. Częstochowska 93a. Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach Walnego Zebrania Członków. W przypadku braku frekwencji wymaganej statutem, zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 11:30 , bez względu na liczbę członków. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania oraz sprawozdania i projekty uchwał, wyłożone są do wglądu w Biurze Cechu.

PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA