Udostępnij

Uwaga!
Informujemy, że młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne nadal pomimo nauki teoretycznej w systemie zdalnym w związku z V falą pandemii.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą w tym czasie odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.