Idea

KONKURS „Rzemiosło XXI wieku w okolicach Kalisza”

Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i promowanie wiedzy o lokalnym rynku pracy. Jego szczególną wartością jest wczesna edukacja o zawodach i propagowanie szacunku dla pracy.

Poznając różne zawody młodzież zdobywa wiedzę o życiu społecznym i gospodarczym oraz uczy się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie zainteresowań artystycznych poprzez wykonanie filmu wpłynie pozytywnie na kreatywność oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

Istotne jest to, że szkoła branżowa i nauka w zakładzie rzemieślniczym nie zamyka ścieżki edukacyjnej. Wręcz przeciwnie, powinno dążyć się do upowszechnienia kariery zawodowej prowadzącej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym po wcześniejszym ukończeniu szkoły branżowej lub technikum.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie krótkiego filmu przedstawiającego wykonywanie wybranego zawodu rzemieślniczego – patrz załącznik regulaminu nr 4. Prace powinny w ciekawy sposób przedstawiać zawód i koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!