Zasady konkursu

Dla kogo

Uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej z Kalisza i powiatu kaliskiego

Forma

Film do 120 sekund

Temat

Przedstawienie w ciekawy sposób jednego z zawodów rzemieślniczych, pomocna może tu być lista Rzemieślników z naszego Cechu https://cech-kalisz.pl/lista-rzemieslnikow/

Termin

nadsyłania prac do 15.03.2023 r.

Głosowanie na stronie

Od 22 marca do 11 kwietnia 2023 r. do godziny 23:59

Nagrody

I miejsce Laptop

II miejsce smartfon

III miejsce smartwach