Udostępnij

Notatka prasowa ze spotkania z Posłem RP Mariuszem Witczakiem w dniu 7.02.2022.

W siedzibie Izby Rzemieślniczej w Kaliszu odbyło się w poniedziałek 7.02 spotkanie lokalnych rzemieślników z Posłem na Sejm RP Mariuszem Witczakiem.
Jego celem było przedstawienie aktualnej sytuacji przedsiębiorców oraz wszczęcie szerokiej dyskusji, także na forum parlamentu, na temat kształcenia przyszłych fachowców. 
W spotkaniu wzięła udział również Alicja Łuczak – radna powiatu kaliskiego a przewodniczył mu Prezes kaliskiej Izby Szymon Rubik oraz Maciej Całka – członek Zarządu.

Inicjatorami spotkania byli rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych, którzy wystosowali w zeszłym roku list otwarty do parlamentarzystów poruszający problemy kształcenia zawodowego i wszechobecny brak fachowców praktycznie w każdej dziedzinie (do pobrania tutaj).

Zebrani na spotkaniu przedstawiciele Cechów zrzeszonych w Izbie między innymi z Ostrzeszowa, Sycowa, Pleszewa i Jarocina  zgodnie wyrazili poparcie dla postulatów zawartych w liście otwartym a jednocześnie zapoznali zaproszonych gości z problemami z zakresu praktycznego szkolenia uczniów szkół branżowych napotykanych na swoim terenie. Podkreślano przy tym konieczność pilnego działania również ze względu na planowaną zmianę ustawy o rzemiośle a także gwałtowne pogorszenie opłacalności wykonywanej działalności gospodarczej z powodu wzrostu kosztów oraz inflację.
Mariusz Witczak w podsumowaniu spotkania zauważył, że ze względu na złożoność problemów z jakimi borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa na naszym terenie należy rozdzielić kwestie ogólnopolskie związane z ustawami oraz te, które można próbować uregulować lokalnie poprzez współpracę pomiędzy instytucjami kształcenia dualnego lub samorządu. Doceniając zaangażowanie rzemieślników szkolących uczniów zadeklarował pomoc w ramach dostępnych instrumentów, w tym zawiązanie szerszego zespołu przedstawicieli władz, który będzie mógł realnie wpłynąć na poruszane tematy.

 

Przekazane konkretne zapytania będą teraz analizowane pod względem prawnym tak aby na kolejne spotkanie zaplanowane w II połowie marca można było zapoznać się z dostępnymi rozwiązaniami.
Wszystkich zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu z biurem Cechu Rzemiosł Różnych www.cech-kalisz.pl
 
Informacje o wydarzeniu opublikowane w mediach:
Portal Calisia.pl
Kalisz.naszemiasto.pl