Udostępnij

 

18 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu odbyła się I Gala Rzemiosła, której Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych miał zaszczyt być organizatorem. Galę uroczyście otworzył Pan v-ce Prezydent Kalisza Grzegorz Kulawinek. Ponadto wydarzenie swoją obecnością uświetnili m. in. przedstawiciele szkół ponadpodstawowych,  Regionalnej Izby Gospodarczej, Powiatowego Urzędu Pracy, Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, Akademii Kaliskiej, Ochotniczego Hufca Pracy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, doradcy zawodowi szkół podstawowych, przedstawiciele pracodawców.

W trakcie trwania wydarzenia swoją ofertę zaprezentowały między innymi szkoły ponadpodstawowe i rzemieślnicy. Doradcy zawodowi mieli okazję wziąć udział w szkoleniu przygotowanym przez CWRKDiZ a uczniowie mogli wziąć udział w konkursach przygotowanych przez rzemieślników, podczas których mieli okazję wykazać się kreatywnością między innymi na stanowisku fryzjerskim i cukierniczym.

Podczas wydarzenia poznaliśmy laureatów konkursu BHP oraz laureatów i zwycięzców konkursu Rzemiosło XXI wieku w okolicach Kalisza, którym zostały wręczone nagrody. Wyróżniliśmy również właścicieli zakładów, którzy udostępnili swoje miejsca pracy uczestnikom konkursu do nagrania filmu o rzemiośle.

Gala Rzemiosła połączona była z Jubileuszem 75-lecia powstania Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Uroczystość uświetnił pokaz wykonany przez uczniów wyżej wymienionej Szkoły, dzięki któremu goście mogli bliżej przyjrzeć się zawodom cukiernika, kucharza oraz kelnera.