Zmiany w egzaminach 2022

Informujemy, że zmianom ulegają zasady przeprowadzania egzaminów zawodowych w roku 2022 r. Wszystkie terminy ulegają przyspieszeniu. Prosimy o składanie dokumentów jak najszybciej, gdyż usprawni to pracę i organizację egzaminów praktycznych i teoretycznych. Prosimy o...

Nowe godziny pracy biura

Uwaga! Informujemy, że biuro Cechu będzie nieczynne od dnia 24.12.2021 do 31.12.2021 r. Od dnia 03.01.2022r. Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych będzie czynne w godzinach od 8:00-14:00.

Nauka w trybie zdalnym a praktyki

Uwaga! Młodociani pracownicy realizują zajęcia praktyczne nadal pomimo nauki teoretycznej w systemie zdalnym Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. uczniowie szkół podstawowych  i ponadpodstawowych będą uczyć się w trybie zdalnym. Uczniowie branżowych szkół I...