Udostępnij

Rekrutacja!

Ogłaszamy nabór uczniów do klas pierwszych w najlepszych szkołach branżowych na rok szkolny 2023 .

Postaramy się znaleźć Ci praktyczną naukę zawodu u wspaniałych rzemieślników chcących przekazać swoją wiedzę i doświadczenie na danym stanowisku. Kwalifikacje zawodowe to klucz do sukcesu i doświadczenie zdobyte w Twojej karierze zawodowej, którym możesz pochwalić się na CV. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej  i odbyciu 3-letniej, płatnej praktyki w zawodzie rzemieślniczym oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu zdobywa się świadectwo czeladnicze, które jest honorowane na terenie całej Unii Europejskiej.

Zadbaj o swoją przyszłość, rozwijaj swoje pasje,
zdobądź wymarzony zawód! 

Cech szkoli w zawodach:

  • FRYZJER
  • CUKIERNIK
  • PIEKARZ
  • ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYH
  • LAKIERNIK SAMOCHODOWY
  • BLACHARZ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • FOTOGRAF
  • ELEKTRYK
  • ELEKTRONIK
  • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
  • MURARZ
  • MONTER SIECI INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH
  • STOLARZ
  • CIEŚLA
  • KELNER
  • KUCHARZ
  • KRAWIEC
  • TAPICER

Znajdź praktyki u najlepszych rzemieślników na
rzemioslo.kalisz.pl

Wykaz dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy :

1.      Akt urodzenia- do wglądu, pesel , adres , nr telefonu,

2.     Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjalnej,

3.      Umowa przedwstępna potwierdzona przez szkołę/lub zaświadczenie ze szkoły o przyjęciu ucznia

4.      Aktualne wyniki badań sanepid  (w zawodach, w których są one niezbędne – fryzjer, kucharz, kelner, cukiernik, piekarz).

5.      
Opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu na wybranym kierunku, dla kandydatów którzy w roku w którym rozpoczynają naukę zawodu nie mają ukończonych 15 lat.

6.     
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia zatrudnienia- wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny pracy (obowiązkowe dla wszystkich zawodów).  Badanie (pkt 6)  należy wykonać w miesiącu sierpniu!!!

Kandydat na pracownika młodocianego składając dokumenty pkt 1-5, podpisuje umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z 
rodzicem / opiekunem prawnym w dniach 01.07.2023-31.07.2023 pon-pt  7-15W m-cu sierpniu dostarcza jedynie orzeczenie lekarskie wystawione na zakład pracy (pkt 6).
z

Do pobrania nasz informator zawodowy na rok 2021

Mamy nadzieję, że w podjęciu decyzji o wyborze zawodu pomocny okaże się ten informator zawodowy, który został opracowany właśnie z myślą o Was.
Zachęcamy do pobrania:
https://cech-kalisz.pl/wp-content/uploads/2021/05/INFORMATOR-KALISZ.pdf