Udostępnij

 

3 października odbyła się II już Gala Rzemiosła w Kaliszu, której podobnie jak w poprzedniej edycji organizatorem był Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych. Wydarzenie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Kaliszu odbyło się w Zespole Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru.

Gala rozpoczęła się profesjonalnym szkoleniem dla doradców zawodowych szkół podstawowych  z powiatu kaliskiego, przeprowadzonym przez przedstawicieli Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia  Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Po szkoleniu nastąpiła część oficjalna, którą swoją obecnością uświetnili między innymi Prezydent Miasta Kalisza Pan Krystian Kinastowski, Starosta Kaliski Pan Krzysztof Nosal, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pani Ewelina Dudek oraz przedstawiciele Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, Regionalnej Izby Gospodarczej, Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Związku Rzemieślników Cechowych, Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, Ochotniczego Hufca Pracy, Książnicy Pedagogicznej, przedsiębiorcy, rzemieślnicy oraz dyrektorzy szkół i uczniowie.

W trakcie Gali odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z rzemiosłem oraz pasowanie na czeladników tych, którzy zdobyli już kwalifikację w kierunkach rzemieślniczych.

Podczas wydarzenia zaproszeni goście mieli okazje przyjrzeć się pokazom kulinarnym oraz fryzjerskim przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół Zawodowych oraz właściciela firmy „Drukarnia Słodkości” Pana Michała Łuczaka.

O tym, że na rynku zaczyna brakować fachowców oraz jak ważne miejsce zajmuje rzemiosło przekonywali podczas swoich wystąpień  między innymi: Pełniący Obowiązki Starszego Cechu Pan Maciej Całka, Członek Cechu – Właściciel Cukierni „PyziPyzi”, Zastępca Komendanta Hufca Pracy w Kaliszu Pan Marek Papiewski, Starosta Kaliski Pan Krzysztof Nosal, Prezydent Miasta Kalisza Pan Krystian Kinastowski oraz Dyrektor CWRKDiZ Pani Magdalena Sekura – Nowicka.

Za przygotowanie słodkiego poczęstunku dziękujemy członkom naszego Cechu, firmie „Gucio” Jarosław Łuczak oraz firmie „PyziPyzi” Kamila Kowalska.

Serdeczne podziękowania składamy również Pani Dyrektor Agacie Dziedzic oraz Pracownikom Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu za pomoc w przygotowaniu Gali i umożliwienie zorganizowania jej w siedzibie Szkoły.