Kaliskie Forum Biznesu

Kaliskie Forum Biznesu to wydarzenie organizowane przez Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości  Oparte jest na formule krótkich prelekcji, zakończonych panelem dyskusyjnym z udziałem przedsiębiorców i ekspertów zewnętrznych. „Przetrwać kryzys” to główny temat Kaliskiego...