Udostępnij

 

23 października br. w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości przy ul. Częstochowskiej 25 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Cechu. W wydarzeniu, poza rzemieślnikami będącymi członkami Cechu wzięli udział między innymi:  przedstawiciele Urzędu Miasta Pan Prezydent Krystian Kinastowski oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Ewelina Dudek, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pan Tomasz Gałęzka, Prezes Izby Rzemieślniczej w Kaliszu Pan Tadeusz Nowacki, wice Prezes Forum Organizacji Pozarządowych Ziemi Kaliskiej Pan Maciej Antczak, przedstawiciel Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego Pani Jolanta Łaźniak, Prezes Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Pani Zuzanna Szczudlik, Redaktor Naczelna portalu Calisia.pl Pani Elżbieta Magnuszewska oraz Starsi Cechów Rzemiosł Różnych z Pleszewa Pan Sławomir Pisarski, z Wieruszowa Pan Adam Musiała, z  Jarocina pan Jacek Dutkiewicz oraz z Ostrowa Wlkp Pan Krzysztof Ostój. W trakcie spotkania zaproszeni goście dziękowali Zarządowi Cechu za dotychczasową współpracę, zaangażowanie w propagowanie rozwoju rzemiosła oraz  wyrazili chęć dalszego wspólnego działania czego doskonałym przykładem jest inicjatywa utworzenia Inkubatora Rzemiosła, o którym w swoim przemówieniu wspominał Pan Prezydent Krystian Kinastowski. W kolejnej części Zebrania dokonano wyboru Starszego Cechu, którym został Pan Maciej Całka. Oprócz wyborów Starszego Cechu członkowie zdecydowali również o dokonaniu wyborów uzupełniających Delegatów na Zjazd Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, którymi zostali Pan Ryszard Lisiecki i  Pan Jarosław Łuczak a także reprezentanta do Rady Izby, którym przez najbliższą kadencję będzie Starszy Cechu Pan Maciej Całka. Obecnie w skład Zarządu Cechu wchodzą: Starszy Cechu Pan Maciej Całka, I Podstarsza Pani Monika Kołodziejek, II Podstarszy Pan Jarosław Łuczak, Skarbnik Pan Ryszard Lisiecki, Sekretarz Pan Artur Kubik, Pan Krzysztof Nowacki, Pan Zdzisław Goliński oraz Pan Mariusz Hulak.