Business up! Lunch Biznesowy

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w pierwszym Business Up! Lunchu Biznesowym organizowanym w tym roku Temat: Co zrobić by nie brakowało fachowców w regionie kaliskim?  W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele ze świata nauki i biznesu oraz Samorządu...

Szkolenie z pierwszej pomocy

  Zamysłem podjętej przez nas inicjatywy było zarówno  rozszerzenie edukacji jak i podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie teoretyczne było poparte praktyką.  W związku z powyższym podjęliśmy współpracę z...

OBOWIĄZEK POSIADANIA PROFILU NA PUE

  Jednostki ZUS uruchamiają dodatkowe dyżury dla płatników składek. Najbliższy w sobotę 28 stycznia 2023r. Więcej informacji w linku poniżej:   https://www.zus.pl/-/zak%C5%82adanie-orifli-na-pue-sobotnie-dy%C5%BCury-w-oddzia%C5%82ach-zus?redirect=%2F  ...

Staż i bony stażowe

  Informujemy, że poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy istnieje możliwość organizacji staży. Wszystkie szczegóły dotyczące przyjęcia stażysty oraz organizacji stażu znajdują się w linku poniżej:...

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego

Przypominamy, że uczniowie odbywający praktyki w formie pozaszkolnej zobowiązani są do uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminu czeladniczego. Ukończenie kursu jest niezbędne do dopuszczenia młodocianego do egzaminu na tytuł czeladnika po ukończeniu...

Egzaminy Czeladnicze 2023

W związku ze zbliżającymi się terminami składania wniosków do egzaminu czeladniczego, w załączniku zamieszczamy dwa zestawy dokumentów: 1) – wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego dla uczniów klas III szkół branżowych I stopnia –  zaświadczenie o...

Podpisanie porozumienia z OHP

Mając na celu odpowiednie przygotowanie zawodowe młodzieży oraz uzyskanie przez nich odpowiednich kwalifikacji w rzemiośle 19 grudnia w siedzibie Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych zostało podpisane porozumienie o współpracy z Wielkopolską Wojewódzką Komendą...