Udostępnij

 Szkolenie z zakresu ochrony środowiska  przeprowadzonego przez Panią Joannę Szczepaniak w marcu 2023

W marcu 2023 odbyły się szkolenia związane z ochroną środowiska, które poświęcone były obowiązkom przedsiębiorców w tym zakresie. Prowadziła je osoba, która świadczy usługi w zakresie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska. Program szkolenia przewidział między innymi takie tematy jak: ochrona powietrza – pozwolenia emisyjne, standardy emisyjne, sprawozdawczość i ewidencja BDO. Uczestnicy dowiedzieli się zarówno o ciążących na nich obowiązkach, ale także zapoznali się ze sposobami wypełnia sprawozdań. 

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zadawania pytań, na które prowadząca udzielała szczegółowych i konkretnych odpowiedzi. 

Szkolenia odbyły się w siedzibie Cechu.