Udostępnij
 

W dniu 03.06.2024 odbyło się Walne Zebranie Członków Cechu. Po otwarciu zebrania, w krótkiej prezentacji wystąpił Pan Paweł Śledziński, właściciel firmy Perfect One zajmującej się tworzeniem systemów informatycznych pozwalających zautomatyzować prowadzenie firmy oraz Pan Patryk Łuczak, prezes firmy 3d Smart, która działa w branży odnawialnych źródeł energii.

Tradycyjnie nie zabrakło powitania nowych członków Cechu, do których należą:  Pan Łukasz Janiak, Pani Katarzyna Dudczak, Pan Józef Majda, Pan Władysław Matuszewski, Pan Adam Stelmaszak, Pani Aneta Staniszewska, Pani Małgorzata Trzęsowska, Pan Piotr Tomankiewicz i Pan Paweł Ściesiek, Pani Maria Grabarek, Pan Patryk Kowalski, Pan Michał Janiszewski, Pani Magdalena Polowczyk-Kaźmierczak.

Każdy z członków Cechu uczestniczący w Zebraniu mógł odebrać kartę członkowską, która uprawnia do zniżek, które oferują nasi członkowie. W trakcie Zebrania odbyły się między innymi wybory Starszego Cechu którym na kolejną kadencję jednogłośnie wybrany został Pan Maciej Całka. Dokonano również wyboru członków nowego Zarządu.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu – zarówno naszym gościom jak i członkom Cechu, których zaangażowanie i zaufanie stanowią fundament naszej społeczności.

Za słodki poczęstunek dziękujemy naszemu rzemieślnikowi, od lat wspierającemu Cech Panu Arturowi Kupajowi z cukierni „Joanna” z Godziesz.

 

 

 

foto: własne