Zmiany godzin pracy biura

  Informujemy, że 03.10 tj. wtorek, ze względu na II Galę Rzemiosła w Kaliszu biuro Cechu będzie zamknięte. W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel. 607-759-533

Promocja marki innowacyjnych MŚP

  Zapraszamy do wzięcia udziału  – więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy w linku poniżej: Dofinansowanie do udziału w targach i misjach gospodarczych w ramach środków...

II Kongres Kształcenia Dualnego

  W dniu 14.09.2023 odbył się II Kongres Kształcenia Dualnego. Nasz Cech reprezentowali Pani Dyrektor Biura Magdalena Figas oraz Podstarszy Cechu Pan Maciej Całka. Celem  Kongresu było kontynuowanie publicznej dyskusji na temat kształcenia rozwoju zawodowego...

Refundacja uczniów

  W związku z opublikowaniem nowej Uchwały ogłoszony został aktualny wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia...

Zmiana stawek wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 06.07.2023r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, zmianie ulegają stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych. Szczegóły w linku poniżej:...