Udostępnij
Mając na celu odpowiednie przygotowanie zawodowe młodzieży oraz uzyskanie przez nich odpowiednich kwalifikacji w rzemiośle 19 grudnia w siedzibie Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych zostało podpisane porozumienie o współpracy z Wielkopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Poznaniu.
Z ramienia Cechu porozumienie podpisał Zarząd w składzie Starszy Cechu Stanisław Żychliński oraz Podstarsi Maciej Całka i Krzysztof Nowacki, OHP reprezentowany był przez Panią Komendant Iwonę Mikołajczyk.