Udostępnij

W środę 22.02 odbyło się spotkanie biznesowe poświęcone tematyce braku fachowców w regionie kaliskim. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele  Urzędu Miasta, Urzędu Pracy, oświaty, przedsiębiorcy i  rzemieślnicy. Uczestnicy spotkania przekonywali, że współpraca podmiotów, które mogą wpłynąć na rozwój rzemiosła oraz zwiększenie liczby fachowców pozwoli z mniejszymi obawami patrzeć w przyszłość  Podczas tego wydarzenia podpisane zostało kolejne porozumienie o współpracy Cechu Rzemiosł Budowlanych i Różnych,  tym razem z Akademią Kaliską. Ze strony Cechu podpisy złożyli Starszy Cechu Stanisław Żychliński oraz Podstarszy Cechu Maciej Całka, Akademię Kaliską reprezentował rektor dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła.  Zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z domowymi wyrobami cukierniczymi PyziPyzi, którzy zadbali o słodki poczęstunek.

Podsumowanie spotkania wraz z wypowiedziami opublikowano na stronach: Latarnik Kaliski, Fakty Kaliskie, Calisia.pl