Udostępnij

 

Niewątpliwie edukacja jest istotna, bywa jednak, że to nie wyższe wykształcenie decyduje o sukcesie i satysfakcji. Ważna jest pasja, wytrwałość, miłość do zawodu, do wykonywanej pracy i do ludzi, których w niej spotykasz. Tak w 2 zdaniach podsumować można wczorajsze wydarzenie, które odbyło się w Komoda Club  Residence w Kaliszu.

„Z biznesem na Ty”-  pod taką nazwą odbyło się spotkanie przedsiębiorców, władz miasta, jednostek otoczenia biznesu, edukacji, rzemiosła z młodzieżą kształcącą się w kaliskich szkołach średnich. Wymiana doświadczeń, dobrych praktyk ze strony pracodawców, a także oczekiwań uczniów wobec przyszłej pracy towarzyszyły odbytej dyskusji. Młodzież mogła zadać konkretne pytania właścicielom firm działającym na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego. Swoje historie opowiedzieli nam bardzo młodzi przedsiębiorcy, którzy będąc stosunkowo krótko na rynku odnoszą duże sukcesy –Pan Adam Stelmaszak z firmy Stelmaszak.com oraz Pan Patryk Kowalski z cukierni PyziPyzi). Dzięki Stelmaszak.com uczestnicy spotkania mogli obejrzeć film, z serii lokalni legendarni opowiadający o Panu Mieczysławie Machowiczu. Będąc gościem spotkania, opowiedział on o swojej miłości do zawodu rymarza, a także o znaczeniu tradycji i historii w przekazywaniu wiedzy z pokolenia na pokolenie. Podczas wydarzenia wręczono podziękowania dla uczniów z Koła Filmowego DeafCalisia z Technikum nr 5 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Kaliszu za nagranie 2 filmów o zawodach rzemieślniczych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z Młodzieżowej Rady Miasta. Jedną z moderatorek była Pani Anna Druciarek. W wydarzeniu wzięli udział również Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Kalisza Pani Ewelina Dudek, Wiceprezydent Miasta Kalisza Pan Grzegorz Kulawinek, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pan Tomasz Gałęzka, Dyrektor Centrum Wsparcia Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu Pani Magdalena Sekura-Nowicka. Cech reprezentowali Starszy Cechu Pan Maciej Całka, Podstarszy Pan Jarosław Łuczak oraz Dyrektor Biura Cechu Pani Magdalena Figas.

Cieszymy się z bardzo owocnego spotkania. Mamy też nadzieję, że uczniowie dostrzegą elementy i wartości, które wpływają na satysfakcję z wykonywanej pracy oraz wykorzystają przestrzeń stworzoną przez miasto do prowadzenia własnych działalności gospodarczych i samorozwoju.

 

 

Foto: Stelmaszak.com