Udostępnij
W dniu 10.03.2023r. z inicjatywy Zarządu Cechu, odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz, w celu wskazania problemów mogących skutkować znacznym zmniejszeniem liczby uczniów kształcących się zawodowo. Omówiono m.in. niekorzystne dla przedsiębiorców zapisy ustawy o rzemiośle, kwestie wypłaty dofinansowania i jego wysokości po wyszkoleniu ucznia, sprawy związane z wynagrodzeniem ucznia i mistrza szkolącego.
Spotkanie było kontynuacją wcześniej rozpoczętych przez cech działań w tym zakresie.