Udostępnij

Notatka prasowa z konferencji on-line Pani Minister Olgi Semeniuk w w dniu 12.07.2021

W poniedziałek 12.07 odbyła się konferencja z udziałem Pani Minister Olgi Semeniuk (Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) oraz przedstawicielami Cechu Rzemiosł Różnych w Kaliszu. Konferencja miała formę on-line a zorganizowana została dzięki inicjatywie i z udziałem Posła na Sejm RP Jana Mosińskiego.

Spotkanie miało roboczy charakter i związane było z powołaniem przez Rząd RP programu Narodowy Inkubator Rzemiosła, pracami nad nową ustawą o rzemiośle a także opublikowanym wcześniej na stronach Cechu „listem otwartym” w sprawie problemów kształcenia dualnego i zawodowego.

Pani Sekretarz szczegółowo i w bardzo merytoryczny sposób zapoznała zebranych z planowanymi w najbliższym czasie projektami podjętymi na rzecz Rzemiosła a także w sesji pytań i odpowiedzi udzieliła wyjaśnień na nurtujące kaliskich rzemieślników problemy. Sporą część dyskusji poświęcono nowej ustawie, która pod koniec wakacji ma ponownie trafić do konsultacji społecznych po stronie organizacji samorządu gospodarczego.

Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych przedstawił również swoje dokonania na polu współpracy z instytucjami otoczenia rzemiosła i edukacyjnymi, założenia własnego, lokalnego „Inkubatora rzemiosła w Kaliszu” a także portalu rzemioslo.kalisz.pl

Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze i pozwoliło nabrać nadziei na szybką realizację działań w celu polepszenia systemu kształcenia fachowców w systemie „uczeń – mistrz” co w efekcie korzystnie wpłynie na polską gospodarkę i branżę usług małych i średnich firm rzemieślniczych.