Udostępnij

Zmiany, zmiany…

Aktualizacja dla wszystkich uczniów!

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy – wracamy do zajęć stacjonarnych!
 
W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi oraz wypowiedzi przedstawicieli rządu odnośnie stopniowego luzowania obowiązujących zasad m.in dotyczących ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek –  Związek Rzemiosła Polskiego, Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej – uprzejmie informuje, że młodociany pracownicy posiadający umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego  i  będący uczniami  klas I-III  w najbliższym tygodniu br. od 26.04.2021 r. w wyznaczone dni tygodnia, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, powinni stawić się u pracodawców.