Udostępnij

Przypominamy, że uczniowie odbywający praktyki w formie pozaszkolnej zobowiązani są do uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminu czeladniczego. Ukończenie kursu jest niezbędne do dopuszczenia młodocianego do egzaminu na tytuł czeladnika po ukończeniu praktycznej nauki zawodu. Szczegóły znajdują się w załączniku.

Zawiadomienie kurs 2023 (1)