Udostępnij

Cech Rzemiosł Różnych w Kaliszu opublikował list otwarty do Posłanek i Posłów RP w sprawie problemów związanych z kształceniem uczniów praktycznej nauki zawodu. Prosimy o zapoznanie się a także przekazanie dalej tych postulatów w celu uwzględnienia stosownych zapisów w nowej Ustawie o Rzemiośle. Jeśli ktoś z Państwa zechce poprzeć ta inicjatywę prosimy o kontakt z naszym Biurem. Link do pełnej treści listu: https://cech-kalisz.pl/list-otwarty-do-poslanek-i-poslow/