Nowe stawki za egzaminy od 2021r.

Udostępnij

Nowe stawki opłat za egzaminy od 2021 r.  kształtują się następująco:

 

za egzamin czeladniczy 723,80 zł  
za egzamin czeladniczy poprawkowy 361,90   
za egzamin mistrzowski 1 447,60 zł  
za egzamin mistrzowski poprawkowy 723,80 zł  
za egzamin sprawdzający 258,50 zł