Udostępnij

 

W związku z opublikowaniem nowej Uchwały ogłoszony został aktualny wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Szczegółowy wykaz zawodów podlegających refundacji zarówno w trybie szkolnym jak i pozaszkolnym znajduje się w linku poniżej:

https://cech-kalisz.pl/wp-content/uploads/2023/08/uchwala-refundacja.pdf