Udostępnij

 

Informujemy, że poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w Powiatowym Urzędzie Pracy istnieje możliwość organizacji staży. Wszystkie szczegóły dotyczące przyjęcia stażysty oraz organizacji stażu znajdują się w linku poniżej:

https://kalisz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacji-pracownikow-i-kandydatow-do-pracy/staze-i-bony-stazowe