Udostępnij

 

W dniu 02 czerwca 2023 w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu odbyło się Walne Zebranie Członków Cechu. W ramach Zebrania przeprowadzono krótkie szkolenie z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem młodocianych. Szkolenie poprowadziła przedstawicielka Państwowej Inspekcji Pracy z Ostrowa Wielkopolskiego.  Po otwarciu Walnego Zgromadzenia, wyborze Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza oraz przyjęciu regulaminu Walnego Zebrania powitano nowych członków Cechu: Brodę Sebastiana, Biernata Mateusza, Ciszewską Ewę, Golińskiego Rafała, Janiaka Tomasza, Kowalską Kamilę, Kowalską Romę, Klamkę Henryka, Machelak Annę, Nowotną Magdalenę, Orczykowskiego Norberta, Przybył Dawida, Rachutę Kamilę, Szkaduna Krzysztofa, Sztendla Henryka, Ulańskiego Romana i Annę.  Podczas zebrania odbyło się także wręczenie odznaczeń rzemieślniczych dla zasłużonych członków Cechu. Honorową Odznakę Rzemiosła otrzymali: Biernat Maria, Chowańska Sylwia, Duś Ireneusz, Goszczyńska Anna, Hulak Mariusz, Jopek Dawid, Olek Urszula, Paluszewska Magdalena, Sieradzki Artur, Sobczak Sylwester, Szymański Jan oraz Kaźmierczak Arkadiusz. Bardzo dziękujemy za przybycie gościom; Pani Dyrektor Centrum Wsparcia Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu Magdalenie Sekurze-Nowickiej, Pani Aldonie Leśniej z firmy Agro-Star-działaczce społecznej,  specjalistce do spraw kadrowo-płacowych,  zajmującej się również kwestiami dotyczącymi młodocianych, Prezesowi Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu Panu Szymonowi Rubikowi. Za słodki poczęstunek dziękujemy naszemu rzemieślnikowi, od lat wspierającemu Cech Panu Arturowi Kupajowi z cukierni „Joanna” z Godziesz.