Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego

Przypominamy, że uczniowie odbywający praktyki w formie pozaszkolnej zobowiązani są do uczestnictwa w kursie przygotowującym do egzaminu czeladniczego. Ukończenie kursu jest niezbędne do dopuszczenia młodocianego do egzaminu na tytuł czeladnika po ukończeniu...

Egzaminy Czeladnicze 2023

W związku ze zbliżającymi się terminami składania wniosków do egzaminu czeladniczego, w załączniku zamieszczamy dwa zestawy dokumentów: 1) – wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego dla uczniów klas III szkół branżowych I stopnia –  zaświadczenie o...